RFID – NFC – LF – HF – UHF
Hvad er det?

RFID er en forkortelse af Radio Frequency identification (Radiofrekvens Identifikation)

RFID er en fælles betegnelse for alle typer af ID tags.
Der findes 3 typer af chips, Pasive, Aktive, Semi Aktive

Passive:
Er en RFID-tag, som ikke har sin egen strømkilde og afsendeapparat. Når radiobølger fra aflæseren når mikrochippens antenne, så konverteres energien fra antennen til elektricitet, der kan forsyne mikrochippen i RFID-taggen med strøm. RFID-taggen er i stand til at sende informationerne tilbage til aflæseren.

Aktive:
En RFID-tag, som har et selvstændigt afsendeapparat til at sende information tilbage til RFID-aflæseren. I modsætning hertil står passiv RFID-tag, som blot reflekterer et signal tilbage til RFID-aflæseren. De fleste aktive RFID-tags anvender batterier til at sende dette signal til RFID-aflæseren, men nogle aktive tags kan få energi fra andre kilder. Aktive tags kan aflæses på op til ca. 100 meters afstand eller mere.

Der findes som udgangspunkt 3 områder inden for chips, med hver deres under specifikationer.

LF
Low Frequency (Lav Frekvens) som ligger i området 30-300 KHz
De mest brugte frekvenser er 125 (MiFare) og 134 KHz

HF
High Frequency (Høj Frekvens) som ligger i området 3-30 MHz
Den mest brugte frekvens er 13.56 MHz (NFC)

UHF 
Ultra High Frequency (Ultra Høj Frekvens) som ligger i området 300 MHz -3 GHz
De mest brugte frekvenser er 868MHz (Europa) og 912MHz (USA)

SHF 
Super High Frequency (Super Høj Frekvens) 2.45GHz

NFC
NFC er en forkortelse af Near Field Communikation (De fleste mobil telefoner Android og Apple kan læse NFC)

 

RFID & NFC Tags

NFC ROUND TAGS
20mm NFC TAG NXP NTAG213
30mm ANTI-METAL Black ABS NFC Disc Token NTAG213

NFC Stickers
25mm REVERSE On-metal NFC Sticker White PVC - NTAG213